Tìm kiếm

ArchiCAD

Giới thiệu ArchiCAD

ARCHICAD là một ứng dụng phần mềm Mô hình hóa thông tin (BIM) được các kiến trúc sư, nhà thiết kế, kỹ sư và nhà xây dựng sử dụng để thiết kế, tài liệu và cộng tác chuyên nghiệp trong các dự án xây dựng

ArchiCAD là môi trường liên kết hoàn hảo nhất các phần mềm BIM khác lại với nhau giúp cho tiến độ công việc nhanh và hiệu quả nhất.

ARCHICAD license vĩnh viễn

Bạn còn chờ gì nữa?

Đặt mua

Thông tin liên quan

dd3

A Quantum Leap in BIM Performance

A Quantum Leap in BIM Performance ARCHICAD 19 is now faster than ever! No more waiting for views to load. GRAPHISOFT has extended its robust 64- bit and multi-processing technologies with background…

02/07/2018

Xem thêm

Về đầu trang